Επωνυμία "PATRICK IKE" ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΦΜ 800892626
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 144290807000
ΑΜ ΕΒΕΑ 53224
Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ΕΒΕΑ - Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Επιμελητήριο/Φορέας Εγγραφής ΕΒΕΑ - Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Διεύθυνση Αθηνάς 20, Άλιμος, ΤΚ 17455
Τηλέφωνο 210 9854455
E-mail info@patrick-ike.gr